Tervetuloa Yhdistyksemme Kotisivuille!

Tapahtumia

Ei tapahtumia

 

1.purkukokous pidettiin to 12.1.2023 klo 18.00 Pieksämäen ABC liikenneasema, jossa päätettiin yhdistyksen
purkamisesta


2. purkukokous pidetään to 23.2.2023 klo 18:00 ABC liikenneasemalla, Pieksämäellä

Kutsumme yhdistyksemme jäsenet 2. purkukokoukseen, joissa päätetään yhdistyksemme purkamisesta ja
yhdistymisestä Etelä-Savon hyvinvointialueen JHL ry:een. Yhdistyksemme hallitus on valmistellut asiaa ja
esittelemme tulevaisuuden muutoksia tarkemmin yhdistyksen kokouksissa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset purkukokousasiat:
Toinen purkukokous
- kuullaan ja hyväksytään hallituksen valmistelema selvitys yhdistyksen toiminnasta vuoden 2022
osalta
- kuullaan ja vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2022
- kuullaan toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2022 tilikaudelta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- päätetään yhdistyksen purkamisesta (2. päätös)
- päätetään yhdistyksen varojen, omaisuuden ja tulevien jäsenmaksupalautusten siirtämisestä
vastaanottavalle yhdistykselle sekä pankkitilien lopettamispäivä
- valitaan selvitysmies/-miehet yhdistyksen purkutoimien loppuunsaattamiseksi
Yhdistyksen toiminta päättyy tähän kokoukseen eli yhdistyksen purkupäivä on toisen
purkukokouksen päivämäärä

Tervetuloa kokoukseen

Vaalijalan JHL ry:n hallitus

Kokousta ennen yhdistys tarjoaa ruokailun klo 17:00 ABC liikenneasemalla. Omavalintaisen
ruuan voi valita https://www.abcasemat.fi/asemat/abc-pieksamaki-649117603 -
liikenneaseman ruokalistalta.
Ilmoittaudu kokoukseen ja ilmoita samalla valitsemasi ateria yhdistyksen puheenjohtajalle
jouni.kurikka@etelasavonha.fi 16.2.2023 mennessä

Onhan tietosi kunnossa OmaJHL -palvelussa? Tietoihin kannattaa lisätä ainakin voimassa oleva sähköpostiosoite, jotta ajankohtaiset uutiset tavoittaisivat kaikki.

Vaalijalan JHL ry Facebook -sivut