Yhdistyksen toinen purkukokous

Aika: 23.2.2023 klo 18:00 - 19:00
Paikka: Abc Pieksämäki

2. purkukokous
- kuullaan ja hyväksytään hallituksen valmistelema selvitys yhdistyksen toiminnasta vuoden 2022
osalta
- kuullaan ja vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2022
- kuullaan toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2022 tilikaudelta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenillee
- päätetään yhdistyksen purkamisesta (2. päätös)
- päätetään yhdistyksen varojen, omaisuuden ja tulevien jäsenmaksupalautusten siirtämisestä
vastaanottavalle yhdistykselle sekä pankkitilien lopettamispäivä
- valitaan selvitysmies/-miehet yhdistyksen purkutoimien loppuunsaattamiseksi
Yhdistyksen toiminta päättyy tähän kokoukseen eli yhdistyksen purkupäivä on toisen
purkukokouksen päivämäärä

Tervetuloa kokoukseen

Vaalijalan JHL ry:n hallitus