Historia

 

 

3.8.1956  - MHL - MKL - KTV - JHL

 

Elokuun kolmantena päivänä vuonna 1956 kokoontui joukko hoitajia Nenonpellossa Havukaisen talossa. He perustivat Mielisairaanhoitajain liiton alaisen Vaalijalan osasto - nimisen ammattiosaston, jonka säännöiksi hyväksyttiin Mielisairaanhoitajain liiton säännöt sellaisin muutoksin, että niissä kohdin, joissa mainitaan mielisairaanhoitaja tai mieli-sairaanhoitotyö, lisättäisiin vajaamielishoitaja ja vajaamielishoitotyö.
Johtokuntaan valittiin puheenjohtaja Aarne Havukaisen lisäksi 4 vakinaista ja 3 varajäsentä.
Sihteerin, rahastonhoitajan, luottamusmiehen, jäsenmaksujen kantajan ja tilintarkastajien lisäksi valittiin ohjelmatoimikunta, kolme emäntää, lehtikirjeenvaihtaja, lehtiasiamies ja ilmoitusten hankkija. Tilikirjassa on 20 liittymismaksua loppuvuoden aikana.

Vaalijalan perustajan Otto Aarnisalon hauta Sortavalassa. Kuva: Jarmo Onttonen